sreda
13.12.2017
Refresh
17:30

A A A
Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor
Gospodarstvo
Institut Jožef Štefan išče nove sodelavce
Institut Jožef Štefan, zaposlitveni oglas Institut Jožef Štefan, zaposlitveni oglas (Institut Jožef Štefan)
Delo.si
čet, 12.10, 13:29

Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenija, na podlagi 27. člena statuta Institut "Jožef Stefan" objavlja:


JAVNI RAZPIS za imenovanje

1. vodje Odseka za reaktorsko tehniko R4 (m/ž)
2. vodje Odseka za sisteme in vodenje E2 m/ž

Vodjo odseka imenuje direktor ob soglasju Znanstvenega sveta Instituta.
Imenovan je za štiri leta in je po končanem mandatu lahko znova imenovan.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• doktorat znanosti ustrezne smeri,
• izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju,
• pet let delovnih izkušenj.

Ponudbi morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo ter programsko usmeritev za delo odseka.
Izbrani kandidat bo moral Znanstvenemu svetu Instituta predstaviti programsko usmeritev ožjega raziskovalnega področja, ki mora poleg programa dela vsebovati še kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva za izvajanje.

Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili bomo sprejemali 15 dni po tej objavi na naslovu:
Institut »Jožef Stefan«, p.p. 3000, Sekretariat, Jamova cesta 39, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis 10 - 17«.


Icon mail Icon facebook Icon twitter
Gospodarstvo


Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor