četrtek
23.11.2017
Refresh
22:02

A A A
Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor
Znanje
Digitalni mediji povečali izposojo poučnih knjig
Digitalizacija je pri otrocih vzbudila zanimanje za branje drugačnih tem. Digitalizacija je pri otrocih vzbudila zanimanje za branje drugačnih tem. (Jure Eržen/Delo)
Neža Mlakar
čet, 14.09, 08:00

Ljubljana - S prvimi koraki v osnovno šolo so prvošolci zakorakali tudi v svet knjige. O bralnih navadah otrok smo vprašali na ljubljanski Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja. Kljub vse bolj razširjeni digitalizaciji ne verjamejo, da bodo otroci zaradi tega brali manj. Brali bodo le drugačne knjige.

O domačem branju v osnovnih šolah ne obstaja predpis o tem, v kakšnem obsegu in katere knjige naj učenci berejo. To je prepuščeno avtonomiji učitelja ali aktivu učiteljev, ki bolje poznajo svoje učence. Vodja aktiva za slovenščino iz osnovne šole Koseze Urška Perko pravi, da pri njih obseg, vsebino gradiv in število knjig na predmetni stopnji določi strokovni aktiv za slovenščino, na razredni stopnji pa posamezni razredni aktiv, oboje ob posvetovanju s knjižničarjem. Domače branje izvajajo od četrtega razreda, v prvi triadi pa spodbujajo predvsem branje pri bralni znački.

Icon mail Icon facebook Icon twitter
Znanje


Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor