četrtek
23.11.2017
Refresh
22:02

A A A
Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor
Novice
DZ potrdil varčevalne ukrepe
Gregor Virant in Janez Šušteršič Gregor Virant in Janez Šušteršič (Jože Suhadolnik/Delo)
J. S. S., Ni. Č., Delo.si
pet, 11.05, 11:41

Ljubljana - Poslanci so po razpravi o rebalansu letošnjega proračuna in zakonu za uravnoteženje javnih financ glasovali o amandmajih k zakonu za uravnoteženje javnih financ. Danes bodo glasovali še o rebalansu.

Za zakon, ki posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, so glasovali poslanci koalicijskih SDS, Državljanske liste, Desus, SLS in NSi, nasprotovali pa v opozicijskih Pozitivni Sloveniji in SD, poroča STA.

Na današnji seji DZ so poslanci z dopolnili med varčevalne ukrepe vnesli rešitve iz dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja.

Danes so v zakon vključili dopolnilo, ki predvideva zvišanje splošne stopnje davka na dodano vrednost v letu 2014, v primeru, da bo primanjkljaj državnega proračuna znašal več kot tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). Pri tem se DDV ne bi smel dvigniti za več kot tri odstotne točke.

Dogovor: črtanje vseh členov, ki posegajo na področje standardov in normativov v vzgoji in izobraževanju,  osemodstotno znižanje plač javnih uslužbencev ob hkratni odpravi plačnih nesorazmerij, črtanje sporne določbe o pogojih za upokojevanje.

Včeraj so že opravili razpravo o rebalansu proračuna in del razprave o zakonu za uravnoteženju javnih financ.

NOVOSTI

Regres za letni dopust bo letos odvisen od plačnega razreda. Najvišji regres bodo prejeli javni uslužbencem do 13. plačnega razreda, in sicer 692 evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej, in sicer 100 evrov.

Znižali se bodo tudi stroški prevozov na delo, in sicer bo nadomestilo pripadlo zaposlenim glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Kilometrina bo znašala osem odstotkov cene bencina. Javni uslužbenci pa bodo odslej lahko koristili največ 35 dni letnega dopusta.

Javnim uslužbencem, ki bodo na dan uveljavitve zakona izpolnjevali pogoje za starostno pokojnino, bo prenehalo delovno razmerje, razen če se z delodajalci ne bodo dogovorili za nadaljevanje delovnega razmerja.

Pokojnine se letos ne bodo usklajevale, medtem ko se bodo pokojnine, ki se izplačujejo iz državne blagajne, znižale. Prav tako najvišja državna pokojnina ne bo smela znašati več kot 1450 evrov. Letni dodatek za rekreacijo bodo dobili le tisti upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od 622 evrov. Dodatek bo odvisen od višine pokojnine, pri čemer bo najvišji znašal 368 evrov, najnižji pa 166 evrov.

Na področju zdravstvenega varstva se bodo med drugim znižali stroški zdravstvenih storitev, ki jih krije osnovno zdravstveno zavarovanje. Znižujejo se tudi nadomestila za bolniško odsotnost do 90. dne začasne zadržanosti z dela na 90 odstotkov osnove, razen za bolniško odsotnost zaradi poklicne bolezni ali poškodb pri delu in za nego družinskega člana.

Ukinja 2. januar kot dela prost dan, medtem ko se po dogovoru vlade s sindikati kot dela prost dan ohranja 2. maj.

Starši bodo za drugega otroka v vrtcu po novem plačevali 30 odstotkov cene vrtca.

Porodniško nadomestilo v prvih treh mesecih ostaja enako kot doslej, niža pa se starševsko nadomestilo, in sicer na 90 odstotkov. Starševsko nadomestilo bo sicer ostalo 100-odstotno, če osnova plače znaša manj kot 763 evrov. Starševsko nadomestilo pa v nobenem primeru ne bo smelo znašati več kot dvakratnik povprečne plače.

Denarno nadomestilo za brezposelnost bo po novem za prve tri mesece znašalo 80 odstotkov osnove, v naslednjih devetih mesecih 60 odstotkov, nato pa v višini 50 odstotkov od osnove.

Zakon proračunskim uporabnikom tudi omejujejo sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela.

Študentje odslej ne bodo imeli pravice do subvencionirane prehrane med 15. julijem in 15. avgustom. Ukinja pa se tudi državna subvencija za dijaško prehrano, do subvencij bodo upravičeni le še socialno ogroženi.

Zakon tudi ukinja subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

Na področju vzgoje in izobraževanja pa združuje nekatere zavode.


Icon mail Icon facebook Icon twitter
Novice


Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor