četrtek
23.11.2017
Refresh
22:02

A A A
Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor
Novice
Župani v dogovoru za najboljšo traso za avtocesto Postojna/Divača–Jelšane
Slika je simbolična. Slika je simbolična. (Blaž Samec/Delo)
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
čet, 28.07, 12:19

Ilirska Bistrica – Župani ali podžupani občin Divača, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna so se že 19. julija dogovorili, da bodo poskušali skupaj poiskati traso za bodoči avtocestni krak Postojna/Divača–Jelšane, ki bo za vse občine najbolj sprejemljiva.

Danes pa so ilirskobistriški svetniki podprli predlagani del trase čez območje njihove občine, ki bi najširši del Reške doline obšel po severnem robu Brkinov. Šele danes je širša javnost izvedela, da so se župani ali podžupani vseh štirih občin, po katerih bi lahko potekala bodoča avtocesta od Jelšan proti primorski avtocesti, sestali že 19. julija – tako, kot je dan prej na okrogli mizi na isto temo v Ilirski Bistrici predlagal postojnski podžupan in poslanec državnega zbora Zvonko Černač.

Dogovorili so se za usklajene aktivnosti pri umeščanju avtoceste v prostor. Kot je namreč znano, se je v vseh štirih občinah pojavilo najmanj pet civilnih iniciativ, ki so vse, razen ilirskobistriške, avtocesti nenaklonjene. Vse tri občine namreč ležijo ob sedanji avtocesti Postojna–Koper ali blizu nje, zato nove avtoceste, ki je sicer meddržavnega pomena, nočejo.

Župani so namreč sprevideli, kot se je izrazil ilirskobistriški podžupan Vojko Tomšič, da »če bomo vlekli vsak svoj voz, bomo pri gradnji manjkajočih krakov slovenskih avtocest zadnji na vrsti«.

Povedal je še, da tudi postojnska župan Jernej Verbič in podžupan Černač nista nasprotovala predlogu, da bi avtocesta šla tudi čez območje občine Postojna, pa čeprav je postojnski občinski svet aprila sprejel sklep, s katerim je zavrnil katero koli različico avtoceste po ozemlju občine Postojna.

Župani in podžupani bodo ministrstvu predlagali razdelitev državnega prostorskega načrta (DPN) za avtocesto na dva dela, na nesporni del avtoceste od državne meje do Kilovč in na drugi del od Kilovč do primorske avtoceste, kjer je ugank še veliko. Pripravljavcu DPN bodo še predlagali, da bi avtocesto začeli graditi od Jelšan proti notranjosti države, in če bi soglasje kmalu dosegli, bi gradnja po njihovem mnenju lahko stekla v letih 2014 ali 2015.

Do ponovnega jesenskega srečanja županov bodo ti vsak v svoji občini ponovno pretehtali »svoje« odseke tras. Danes, pred iztekom roka, v katerem javnost ministrstvu za okolje in prostor lahko posreduje svoja stališča in predloge, so to storili na občinskem svetu v Ilirski Bistrici.

Občinski svetniki so pozdravili in podprli dogovarjanje županov in podžupanov. Podprli so razdelitev DPN na dva dela in izglasovali nasprotovanje gradnji avtoceste proti Divači pa tudi proti Razdrtemu. Z veliko večino glasov je občinski svet podprl različico Jelšane 2, ki Reško dolino, tamkajšnja kmetijska zemljišča, obvozi po jugozahodni strani po manj kakovostnih zemljiščih za vasmi Velika Bukovica, Zarečica, Dobropolje in Zarečje.

Različica Jelšane 1 namreč poteka po dolini pod vasmi. Ker pa sta z avtoceste po varianti Jelšane 2 predvidena le od mesta Ilirska Bistrica precej oddaljena izvoza pri mejnem prehodu Jelšane in pri Merečah, bodo pripravljavcu DPN predlagali priključek Dobropolje, ki bi bil umeščen precej bliže mestu in na katerega bi se lahko po krajši poti stekal promet tudi iz smeri mejnega prehoda Starod pri prometnih zastojih.

Odločitev, kje naj bi potekala avtocesta onkraj ilirskobistriške meje proti Postojni, so prepustili drugim, sami pa si želijo, da bi se na primorsko avtocesto priključevali čim bliže Postojni.

Icon mail Icon facebook Icon twitter
Novice


Zadnje novice Rubrike Uredniški izbor